... nastal čas, urobiť niečo pre seba
Vyučovanie firemnej klientely

Spoločnosť BONA FIDE poskytuje výučbu jazykov v spoločnostiach etablovaných na území SR, predovšetkým na území Banskobystrického kraja. Profesionálny prístup v poskytovaní jazykovej výučby a zvládnutý organizačný model nám umožňuje uspokojiť firemné potreby na jazykové vzdelávanie prakticky v ktoromkoľvek meste a preto má naša spoločnosť klientov v Bratislave, Košiciach , Žiline a iných mestách.

Výučba jazykov zohľadňuje prioritne požiadavky konkrétneho klienta na potrebu komunikačných zručností, ktoré sú vyžadované v kontakte s kolegami, obchodnými partnermi a inými subjektami. Získané jazykové zručnosti sa tak podieľajú na vytváraní synergického efektu pri dosahovaní vlastného úspechu jednotlivca a celej firmy.

So zreteľom k požiadavkám klienta realizujeme individuálne vyučovanie „one to one“, vyučovanie miniskupín (2-4 účastníci) a vyučovanie kompaktných skupín ( 5 a viac účastníkov) Jazykové úrovne BONA FIDE definuje koncepciu realizácie firemných jazykový ch kurzov s piatimi vedomostnými úrovňami cudzieho jazyka. So zreteľom k požiadavkám klienta modifikujeme vlastnú koncepciu piatich úrovní na jeho navrhované úrovne, s prihliadnutím na počty hodín vyučovania, ktoré má k dispozícii.

Kladieme dôraz na zaradenie účastníka jazykového kurzu do relevantnej úrovne vzdelávania. Rovnako absolvovanie danej úrovne vzdelávania je preukázané úspešnosťou v hodnotiacom teste (pokiaľ je požadovaný). Je pri tom využívaný systém vlastných jazykových testov, ako aj systém Quick Placement Test v písomnej, prípadne interaktívnej PC forme.

Jazykové portfólio anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk a slovenský jazyk ako cudzí jazyk.